Ewolucja underwritingu w ubezpieczeniach na życie

Michał Popielas

Abstract

Underwriting is a process that has an impact on the insurance strategies implementation as to the quality of the portfolio and the adequacy of the premium, and the profitability of products. It consequently also affects the cost and solvency of insurance company. The purpose of the paper is to analyse and to present the evolution of underwriting in life insurance. The changes from XIX century to the present in the underwriting process were presented. The progress of digitalization and the use of mobile applications that give new opportunities for risk assessment in life insurance are indicated
Author Michał Popielas (MISaF / IZF / DoI)
Michał Popielas,,
- Department of Insurance
Other language title versionsThe evolution of underwriting in life insurance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No541
Pages225-234
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishunderwriting, ryzyko ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie
Keywords in Englishunderwriting, insurance risk, life insurance
Abstract in PolishUnderwriting jest procesem mającym wpływ na wdrażanie założonych strategii ubezpieczeniowych co do jakości portfela i adekwatności składki, rentowność produktów, a w konsekwencji oddziałuje również na koszty i wypłacalność całego zakładu ubezpieczeń. W artykule, na podstawie analizy źródeł literaturowych, przedstawiono ewolucję procesu underwritingu. Zaprezentowano zmiany, jakie zaszły w underwritingu od XIX wieku do czasów współczesnych. Wskazano postęp cyfryzacji i wykorzystanie aplikacji mobilnych, które dają nowe możliwości oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie
DOIDOI:10.15611/pn.2018.541.17
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140556
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Popielas_Ewolucja_underwritingu_w_ubezpieczeniach_na_zycie.pdf 902,94 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back