Model wdrażania strategii – wnioski z badań empirycznych liderów biznesu

Przemysław Wołczek , Jarosław Ignacy

Abstract

The main purpose of the article is to present the strategy implementation model. The model is a result of empirical research based on a group of 200 Polish companies that are industry leaders and that can be considered as effective in the process of the strategy implementation. Empirical studies confirm that even outstanding companies suffer from practical problems related to elements of the presented model, which results in barriers and implementation gap of the strategy. The research was carried out within the project “The implementation of the strategy in the organisation - model, determinants and implications” funded by the National Science Centre (Decision number DEC-2011/03/B/HS4/04247)
Author Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
, Jarosław Ignacy (ES / DSMa)
Jarosław Ignacy,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
No3/2 (368)
Pages168-180
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmodel wdrażania strategii, strategia rozwoju, badania empiryczne, zarządzanie strategiczne
Keywords in Englishstrategy implementation model, development strategy, empirical research, strategic management
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano model wdrażania strategii, który powstał w wyniku przeprowadzenia badań empirycznych na grupie 200 polskich przedsiębiorstw. Grupę respondentów stanowili liderzy biznesu, którzy skutecznie wdrażają strategię rozwoju. Przeprowadzone badania potwierdzają, że nawet w wybitnych firmach z każdym elementem modelu powiązane są praktyczne problemy, których efektem są bariery wdrożeniowe i luka aplikacyjna strategii. Badania zrealizowano w ramach projektu pt. Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i implikacje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja numer DEC-2011/03/B/HS4/04247)
URL http://ibrkk.pl/id/243/Numery_archiwalne
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back