Customizacja produktów we współczesnych łańcuchach dostaw – tendencje, strategie, przykłady aplikacji

Natalia Szozda

Abstract

Nowadays, supply chains are forced to adapt their product offer to the needs of customers. This, so-called, product customization means to modify or build products according to individual or personal customer specifications or preference, based on information from within the organization and from its environment, mainly from the market. The purpose of this article is to identify changes and trends in the transformation of the industry in the area of product customization in the supply chain. Customization of products will be described on the example of selected industries; the instances of such companies as Procter & Gamble, BMW and Stratasys will be presented.
Author Natalia Szozda (MISaF / IZM / DoL)
Natalia Szozda,,
- Department of Logistics
Other language title versionsProduct customization in the contemporary supply chains – trends, strategies, examples of application
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No132
Pages537-550
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcustomizacja produktów, łańcuch dostaw, Przemysł 4.0.
Keywords in Englishproduct customization, supply chain, Industry 4.0.
Abstract in PolishŁańcuchy dostaw w ówczesnych czasach zmuszone są dostosować swoją ofertę produktową do potrzeb klientów. Jest to tzw. customizacja produktów, czyli modyfikowanie lub tworzenie produktów zgodnie z indywidualnymi lub osobistymi specyfikajcami lub preferencjami klientów, na podstawie informacji pochodzących z wewnątrz organizacji, jak i z jej otoczenia, głównie rynku. Celem artykułu jest określenie zmian oraz tendencji zachodzącej transformacji przemysłu w obszarze customizacji produktów w łańcuchu dostaw. Customizacja produktów zostanie opisana na przykładzie wybranych branż, zostaną przytoczone przykłady takich firm, jak: Procter & Gamble, BMW i Stratasys.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.132.38
URL http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/
Languagepl polski
File
Szozda_Customizacja_ produktów_we_współczesnych_łańcuchach_dostaw2018.pdf 699,66 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back