Zaufanie do lekarzy oraz przekonania osób starszych na temat efektywności medycyny w walce z chorobami nowotworowymi

Małgorzata Synowiec-Piłat , Beata Zmyślona , Anna Pałęga

Abstract

Introduction: Poland is one of the countries with the highest rates of cancer mortality. Throughout Europe and the US, more than 60% of the total cancer incidence is in persons 65 years and older. In the fight against cancer, not only large-scale actions are necessary, but also the improvement of the physician-patient relationship itself. An important part of this relationship is patient’s trust. In this article we present a study on seniors’ level of trust in doctorsand older people’s beliefs about the effectiveness of medicine in the fight against cancer, as well as the influence of variables such as sex, economic status and education on the level of trust in the physician and medicine. Materials and methods: In 2012, sociological research was conducted among 329 older people in Wrocław in Poland. Quota sampling was applied and a questionnaire with a high level of standardization was used. We used available methods for categorical data analysis. Results: Most of the respondents declared trust in doctors but to varying degrees. The level of trust in a doctor depends on income and education; 44.98% of respondents agreed with the statement that “modern medicine (…) can cope effectively with cancer”. However, 55.02 % of respondents disagreed with that. The type of declaration was correlated with the income of respondents. Conclusions: The level of trust in physicians and medicine depends on socio-demographic variables that determine inequalities in health, such as age, economic situation and education. The results will be used to develop more effective health promotion and oncological prevention programmes targeting older people
Author Małgorzata Synowiec-Piłat
Małgorzata Synowiec-Piłat,,
-
, Beata Zmyślona (MISaF / IZM / KS)
Beata Zmyślona,,
- Katedra Statystyki
, Anna Pałęga
Anna Pałęga,,
-
Other language title versionsTrust in doctors, and the beliefs of older people about the effectiveness of medicine in the fi ght against cancer
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN , e-ISSN 2450-4637, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol63
No4
Pages94-103
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrelacja lekarz–pacjent, socjologia zdrowia i medycyny, choroby nowotworowe, przekonania zdrowotne
Keywords in Englishdoctor–patient relationship, health and medical sociology, cancer, health beliefs
Abstract in PolishWstęp:Polska należy do krajów o najwyższych wskaźnikach umieralności na raka. Ponad 60% zachorowań na raka w Europie i USA odnotowuje się u osób powyżej 65. r.ż. W walce z chorobami nowotworowymi niezbędne są nie tylko działania makrostrukturalne, lecz również poprawa samej relacji lekarz–pacjent. Ważnym elementem tej relacji jest zaufanie pacjenta. W niniejszym artykule przedstawione zostały badania dotyczące zaufania osób starszych do lekarzy oraz ich przekonania na temat efektywności medycyny w walce z chorobami nowotworowymi, a także wpływ takich zmiennych jak płeć, status ekonomiczny i wykształcenie na poziom zaufania do lekarza i medycyny. Materiały i metody: Badania socjologiczne zrealizowano w 2012 r. we Wrocławiu wśród 329 starszych osób. Zastosowano próbę kwotową. Jako metodę zastosowano wywiad kwestionariuszowy o wysokim poziomie standaryzacji. Zastosowano dostępne metody analizy danych jakościowych. Wyniki: Większość badanych deklaruje zaufanie do lekarza, ale w różnym stopniu. Poziom zaufania do lekarza zależny jest od dochodów i wykształcenia; 44,98 % zgadza się ze stwierdzeniem, że „współczesna medycyna (…) skutecznie radzi sobie z leczeniem nowotworów”, natomiast 55,02% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Istnieje zależność pomiędzy tym przekonaniem a wysokością dochodów badanych. Wnioski: Poziom zaufania do lekarzy i medycyny jest zróżnicowany ze względu na zmienne społeczno-demograficzne wyznaczające nierówności w sferze zdrowia, tj. wiek, sytuację ekonomiczną i poziom wykształcenia. Uzyskane wyniki posłużą do wypracowania skuteczniejszych działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej ukierunkowanych na osoby starsze
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/view/339/267
Languagepl polski
File
Synowiec-Pilat_Zmyslona_Palega_Zaufanie_ do_ lekarzy_ oraz_ przekonania_ osób2017.pdf 349,9 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back