Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego

Adam Płachciak

Abstract

The article attempts to investigate a role of CSR for the implementation of sustainable development. Recently it has often been noticed that the aim of business company depends not only on maximizing profits. It is difficult to imagine the possibility of achieving the economic, social and environmental order without paying attention to the activity of particular firms, corporations or big cartels, which are in fact the main players on the market. There are other – noneconomic – spheres of business responsibility. CSR appears as a postulate of adjusting an economic practice to expectations of its particular stakeholders. However, there are also some long term purposes such as environment protection, eliminating causes of the climate changes, reducing barriers of development between rich countries of the North and poor ones in the South. In this sense CSR is an indispensible tool for the implementation of the idea of sustainable development
Author Adam Płachciak (EMaT / DQaEM)
Adam Płachciak,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No378
Pages168-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, udziałowcy, ochrona środowiska
Keywords in Englishsustainable development, corporate social responsibility, stakeholders, environment protection
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia CSR we wdrażaniu idei rozwoju zrównoważonego. Trudno jest wyobrazić sobie możliwość osiągnięcia ładu w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej bez uwzględniania aktywności firm, korporacji czy też wielkich karteli, stanowiących głównych graczy gospodarki wolnorynkowej. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę, że celem przedsiębiorstwa powinna być nie tylko maksymalizacja zysku. Istnieją też inne – pozaekonomiczne – sfery odpowiedzialności przedsiębiorstwa. CSR jawi się jako postulat dostosowania praktyki działania biznesu do oczekiwań interesariuszy bezpośrednio z daną firmą związanych. Ale też bierze się pod uwagę dalekosiężne cele, takie jak: ochrona środowiska, eliminowanie przyczyn zmian klimatycznych, zmniejszanie dysproporcji między krajami bogatej Północy i biednego Południa. W tym też sensie CSR stanowi niezwykle ważne narzędzie służące do realizacji idei rozwoju zrównoważonego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.378.13
Languagepl polski
File
Plachciak_Znaczenie_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu.pdf 286,95 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back