An investigation of hedonic methods applicability to analyzing prices of various groups of durable goods

Anna Król

Abstract

The paper summarizes empirical research finalizing the first stage of the scientific project aimed at hedonic methods application in adjusting price indices in cases when variability in quality of goods is observed. A hedonic model describes the price of the heterogeneous good by a set of its relevant attributes, and thus it can be helpful in distinguishing the price change level resulting from quality-related and other than quality-related causes. As a consequence, hedonic methods provide a group of potential solutions to the problem of measuring a socalled “true price change” by introducing quality-adjusted price indices. However, beforehand a reliable, stable and predictively powerful hedonic model must be constructed and estimated. The main goals of the presented research were: 1) to test whether the initially chosen goods are convenient for hedonic analyses; 2) to estimate and verify the hedonic models suitable for further analyses for goods selected in the first step. The empirical research was based on a database consisting of seventeen groups of durable goods (household appliances, consumer electronics and ICT/IT devices)
Author Anna Król (MISaF / IZM / CE)
Anna Król,,
- Chair of Econometrics
Other language title versionsBadanie przydatności metod hedonicznych do analizy cen różnych grup dóbr trwałego użytku
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2015
No2(49)
Pages34-44
Keywords in Polishmetody hedoniczne, dobra trwałego użytku, ceny
Keywords in Englishhedonic methods, durable goods, prices
Abstract in PolishArtykuł podsumowuje badania empiryczne przeprowadzone w pierwszym etapie projektu naukowego, którego celem jest wykorzystanie modeli hedonicznych w korygowaniu indeksów cen w przypadkach występowania różnic w jakości porównywanych dóbr. W modelu hedonicznym cena dobra heterogenicznego jest wyjaśniana przez zestaw istotnych atrybutów tego dobra, co powoduje, że może on być przydatnym narzędziem przy rozróżnianiu zmian poziomu ceny wynikających z różnic w jakości porównywanych dóbr od Królinnych zmian. Tym samym, metody hedoniczne stanowią grupę potencjalnych technik przy rozwiązywaniu problemu mierzenia tzw. ,,rzeczywistej zmiany ceny” poprzez odpowiednie korygowanie indeksów cenowych. Do skutecznego i pozbawionego ww. błędu pomiaru zmiany ceny w pierwszej kolejności konieczne jest skonstruowanie i oszacowanie wiarygodnego, stabilnego i efektywnego modelu hedonicznego. Głównym celem przeprowadzonych badań było: 1) sprawdzenie, czy wybrane na etapie zbierania danych grupy dóbr mogą być poddane analizie hedonicznej; 2) oszacowanie i weryfikacja modeli hedonicznych na potrzeby dalszych badań w projekcie dla wybranych dóbr. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem stworzonych przez autorkę baz danych obejmujących siedemnaście grup dóbr trwałego użytkowania pochodzących z rynków RTV, AGD oraz ICT/IT
DOIDOI:10.15611/ekt.2015.3.03
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krol_Anna_investigation_of_hedonic_methods.pdf 436,45 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back