Optymalizacja obciążeń fiskalnych w podatkach bezpośrednich i pośrednich

Patrycja Świerczek

Abstract

The article presents the methods of tax optimization in direct and indirect taxes. It points possibilities of using tax strategies in particular areas. In this publication, methods in a range of corporate income tax are compared with value-added tax strategies. Available options for small, medium and large companies are presented. Furthermore, attention is drawn to the issue of tax risk.
Author Patrycja Świerczek (WUE)
Patrycja Świerczek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsTax burden optimization in direct and indirect taxes
Pages109-115
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishoptymalizacja podatkowa, podatki pośrednie, podatki bezpośrednie, strategie podatkowe
Keywords in Englishtax optimization, indirect tax, direct tax, tax strategies
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano metody optymalizacji fiskalnej w podatkach bezpośrednich i pośrednich. Wskazano możliwości zastosowania strategii podatkowych w poszczególnych obszarach. W publikacji porównane zostały metody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ze strategiami w podatku od towarów i usług. Przedstawiono dostępne rozwiązania dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na kwestię ryzyka podatkowego.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back