Analiza i ocena zgodności instrumentów polityki ekologicznej dotyczących odnawialnych źródeł energii z zasadami zrównoważonego rozwoju

Alicja Graczyk

Abstract

The presented report concerns the economy of sustainable development and is a new concept of interpretation of sustainable development principles in the context of support of renewable energy sources (RES) development by Polish ecological policy. The aim of the article, presented in the first part, is the analysis and assessment of instruments of ecological policy applied in Poland relating to the promotion and use of RES. In the second part the definition of sustainable development is introduced. The division of instruments of ecological policy is presented in the third part. The fourth part concerns the instruments of ecological policy supporting RES development. The fifth part shows the instruments in the implementaion of sustainable development idea. The implementation of the instruments of ecological policy supporting the RES development has many advantages to sustainable development idea. It contributes to fulfilling its principles and make possible the market subjects to undertake the proeffective economic decisions relating to the protection of environment
Author Alicja Graczyk (EaE / IES / DEaRoD)
Alicja Graczyk,,
- Department of Economics and Research on Development
Other language title versionsAnalysis and assessment of ecological policy instruments of RES in accordance with sustainable development principles
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No409
Pages207-217
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzasady zrównoważonego rozwoju, odnawialne źródła energii, polityka ekologiczna
Keywords in Englishsustainable development principles, renewable energy sources, ecological policy
Abstract in PolishArtykuł wpisuje się w nurt ekonomii zrównoważonego rozwoju i stanowi nowe ujęcie i interpretację zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii przez polską politykę ekologiczną. Jego celem, zaprezentowanym w części pierwszej, jest analiza i ocena stosowanych w Polsce instrumentów polityki ekologicznej, dotyczących promocji wykorzystania OZE pod kątem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. W części drugiej przestawiono definicję zrównoważonego rozwoju energetycznego, a w trzeciej podział instrumentów polityki ekologicznej. Część czwarta dotyczy rodzajów instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE. Część piąta pokazuje instrumenty w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie i stosowanie instrumentów polityki ekologicznej wspierających rozwój OZE ma korzystny wpływ na realizację zrównoważonego rozwoju, m.in. umożliwia podmiotom gospodarczym podejmowanie proefektywnościowych decyzji dotyczących ochrony środowiska
DOIDOI:10.15611/pn.2015.409.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Graczyk_Analiza_i_ocena_zgodnosci_instrumentow.pdf 310,86 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-03-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back