Porozumienie WTO o ułatwieniach w handlu i jego potencjalne efekty

Jerzy Rymarczyk

Abstract

In 2017, the Agreement on Trade Facilitation Agreement (TFA) concluded in 2014 and ratified later on by the parliaments of 2/3 of the member countries entered into force. It facilitaties trade in goods and reduces transaction costs by harmonizing the various procedures and practices that occur in international trade. It is estimated that as a result of full TFA implementation world exports will increase by approx. 2.7% annually, and global GDP by approx. 0.5%. The increase in export diversification is likely to be achieved by developing countries, which, in addition, have been prioritized in the implementation of TFA and have received financial assistance for this purpose. It can be assessed that in addition to economic effects TFA is an important contribution to shaping the multilateral trading system.
Author Jerzy Rymarczyk (ES / IE / DMa)
Jerzy Rymarczyk,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsWTO agreement on trade facilitation and its potential effects
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages367-377
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishTFA, WTO, OECD, handel międzynarodowy, bariery handlowe, regionalizacja
Keywords in EnglishTFA, WTO, OECD, international trade, trade barriers, regionalization
Abstract in PolishW 2017 r. weszło w życie zawarte w 2014 r. Porozumienie o ułatwieniach w handlu WTO (Trade Facilitation Agreement – TFA), po tym jak zostało ono ratyfikowane przez parlamenty 2/3 krajów członkowskich. Celem TFA jest ułatwienie handlu towarowego i doprowadzenie do obniżenia kosztów transakcyjnych poprzez harmonizację różnorodnych procedur i praktyk, które mają miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej. Szacuje się, że w wyniku pełnego wdrożenia TFA eksport światowy będzie wzrastał o ok. 2,7% rocznie, a globalny PKB o ok. 0,5%. Znacznie większe niż przeciętne korzyści mogą osiągnąć kraje rozwijające się, które ponadto w zakresie wdrażania TFA potraktowane zostały priorytetowo i uzyskały na ten cel pomoc finansową. Można ocenić, że oprócz efektów ekonomicznych TFA stanowi ważny wkład w kształtowanie wielostronnego systemu handlowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.30
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rymarczyk_Porozumienie_WTO_o_ulatwieniach_w_handlu.pdf 345,61 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back