Uwarunkowania sukcesu w procesie zmian – perspektywa menedżerów

Adela Barabasz

Abstract

The article discusses the essence of organizational changes (the first part of the article) and presents a short review of research that indicates the importance of managerial competence, including an important role of dispositions identified as readiness for change or openness to change (second part of the article). Case studies were attended by managers of one of the Polish company (named Company X) that underwent major transformations in the last 5 years. The article presents the results of interviews with the managers of that company. The interview was focused on issues directly related to the implementation of the change process revealing the role of identified managers in the change management process, as well as the strengths and weaknesses of the company, also the managers’ beliefs about the reasons for resistance to change and actions against the resistance were also examined. The obtained results allowed to create an image of the organization in the context of conditions for the success of change implementation
Author Adela Barabasz (MISaF / IOaM / KPSZ)
Adela Barabasz,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Other language title versionsConditions of success in the proces of organizational change – the perspective of managers
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/2
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzmiany organizacyjne, kadra zarządzająca, gotowość do zmian
Keywords in Englishorganizational change, managerial staff, readiness to change
Abstract in PolishW artykule omówiono istotę zmian organizacyjnych (pierwsza część artykułu)oraz przedstawiono krótki przegląd badań, które wskazują na znaczenie kompetencji kadry menedżerskiej, w tym szczególnie dużą rolę dyspozycji określanych jako gotowość do zmian oraz lub otwartość na zmiany (druga część artykułu). W badaniach typu case study uczestniczyli menedżerowie, wytypowani przez podwładnych, jednego z polskich przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich 5 lat podlegało istotnym przeobrażeniom o głębokim charakterze. W artykule przedstawiono wyniki rozmów z menedżerami na temat ich doświadczeń, przekonań,poglądów na temat zmian w przedsiębiorstwie, którym zarządzają. Wywiad skoncentrowany był na zagadnieniach bezpośrednio związanych z realizacją procesu zmian; dotyczył roli zidentyfikowanych menedżerów w procesie zarządzania zmianą, a także słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w kontekście realizowanych zmian organizacyjnych; badano także przekonania menedżerów na temat przyczyn oporów wobec zmian oraz działań neutralizujących ów opór. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie obrazu organizacji w kontekście zachodzących w nich zmian
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Barabasz_Uwarunkowania_sukcesu_w_ procesie_zmian2018 –.pdf 283,16 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 27-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back