Mn0.6Zn0.4Fe2O4 ferrites prepared by the modified combustion method as the catalyst for butan-1-ol dehydrogenation

Katarzyna Winiarska , Roman Klimkiewicz , Juliusz Winiarski , Irena Szczygieł

Abstract

A noticeable improvement in the structural properties of Mn–Zn ferrite obtained by the solution combustion method was observed when the gel was additionally dried before self-combustion. The catalytic activity of thus prepared nanosized Mn–Zn ferrite has been also studied. The powders after combustion process were analyzed by X-ray diffraction and it was found that they possess pure spinel phase. The ferrite particles were agglomerated wherein powders obtained from the modified solution combustion method (gel additionally dried) characterized sponge-like structure and developed specific surface area. This ferrite material exhibits a significantly higher total acidity and it is reduced in the lower temperature. As a ferrite catalyst, prepared by the modified solution combustion method, possesses both acid and base centers, which allows to proceed the bimolecular ketonization reaction. The yield and selectivity of ketone increase with temperature with a maximum at 440 °C. Taking into account the obtained yield and selectivity results in the butan-1-ol conversion the Mn0.6Zn0.4Fe2O4 ferrite prepared in low temperature can be used as potential dehydrogenation catalyst.
Autor Katarzyna Winiarska (IE / CHiTŻ / KChN)
Katarzyna Winiarska
- Katedra Chemii Nieorganicznej
, Roman Klimkiewicz
Roman Klimkiewicz
-
, Juliusz Winiarski
Juliusz Winiarski
-
, Irena Szczygieł (IE / CHiTŻ / KChN)
Irena Szczygieł
- Katedra Chemii Nieorganicznej
Tytuł czasopisma/seriiReaction Kinetics Mechanisms and Catalysis, ISSN 1878-5190, e-ISSN 1878-5204, (A 15 pkt)
Rok wydania2017
Tom120
Nr1
Paginacja261-278
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku angielskimOxide materials, Catalysis, Chemical synthesis, Transmission electron microscopy
Klasyfikacja ASJC1606 Physical and Theoretical Chemistry; 1503 Catalysis
DOIDOI:10.1007/s11144-016-1095-5
URL http://link.springer.com/article/10.1007/s11144-016-1095-5
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); po opublikowaniu
Plik
Mn0.6Zn0.4Fe2O4 ferrites prepared by the modified combustion method_2017.pdf 1,19 MB
Punktacja (całkowita)15
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.609; Impact Factor WoS: 2017 = 1.515 (2) - 2017=1.407 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót