Uczelnie jako podmiot wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dorota Kwiatkowska-Ciotucha

Abstract

The article characterizes universities as entities applying for support from the European Social Fund (eg. for the implementation of their statutory objectives, running training and consulting projects for local community, social innovation, and promotion of the idea of lifelong learning). Attention is focused on differences in the forms of support for the universities in three programming periods (ie. in the years 2004-2006, 2007-2013 and in the years 2014- -2020). The effectiveness and long-term results of various solutions have been analyzed. The discussion has been illustrated by projects implemented in the Wrocław University of Economics
Author Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (MISaF / IZM / KL)
Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,,
- Katedra Logistyki
Other language title versionsUniversities as the subject of support from the European Social Fund
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No465
Pages96-104
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEuropejski Fundusz Społeczny, możliwości rozwojowe polskich uczelni, uczenie się przez całe życie
Keywords in Englishthe European Social Fund, development opportunities of Polish universities, Lifelong Learning
Abstract in PolishW artykule przedstawiono specyfikę uczelni jako podmiotu starającego się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. realizacja własnych celów statutowych, projekty szkoleniowe i doradcze dla osób spoza społeczności akademickiej, innowacje społeczne, upowszechnienie idei kształcenia ustawicznego). Uwagę skupiono na różnicach w możliwych formach wsparcia uczelni w kolejnych okresach programowania, tj. w latach 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Analizie poddano efektywność i długookresowe rezultaty kolejnych rozwiązań. Całość rozważań zilustrowano projektami realizowanymi w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40811
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kwiatkowska_Ciotucha_Uczenie_jako_podmiot_wsparcia_z.pdf 398,29 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back