Multilateral liberalization of trade in the 21st century. The case of Transatlantic Trade and Investment Partnership

Mariusz Borkowski

Abstract

The article aims to examine currently occurring phenomena in the global economy. In particular, it focuses on processes connected to trade liberalization, precisely: the interplay of multilateral and regionalist efforts, the former governed by the World Trade Organization, and the latter led by the recent rise in mega-regional trade agreements. The main focus was put on the major example of such trade deal, the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), as it carries the potential for becoming the biggest trade deal in history. By a desk research performed on both quantitative and qualitative data and information, namely: literature study, analysis of sources gathered from press, scientific journals and the internet, the paper showcases that ever-intertwined forces of regionalism and multilateralism in trade liberalization are yet to reveal the final form of modern trade relations, represented by TTIP in particular.
Author Mariusz Borkowski (WUE)
Mariusz Borkowski,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsMultilateralna liberalizacja handlu w XXI wieku. Przypadek Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji
Pages84-97
Publication size in sheets0.65
Book Kuźmińska-Haberla Aleksandra, Bobowski Sebastian (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957098, 132 p.
Keywords in Polishliberalizacja handlu, regionalizm handlowy, multilateralizm, TTIP
Keywords in Englishtrade liberalization, trade regionalism, multilateralism, TTIP
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zjawisk zachodzących współcześnie w gospodarce światowej. W szczególności autor skupia się na procesach związanych z liberalizacją handlu, mianowicie na wzajemnym oddziaływaniu dążeń multilateralnych i regionalistycznych, gdzie pierwsze z nich zarządzane są przez Światową Organizację Handlu, a na czele drugich stoi niedawny rozwój megaregionalnych porozumień handlowych. W centrum uwagi postawiony jest główny przykład takiego porozumienia, jakim jest Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), jako potencjalnie największego bloku handlowego w historii. Dzięki przeprowadzeniu badań źródeł wtórnych, takich jak studia literaturowe, analiza źródeł prasowych, internetowych i czasopism naukowych autor wskazuje na to, że równolegle rozwijające się multilateralizm i regionalizm w liberalizacji handlu mogą mieć decydujący udział w ostatecznym uformowaniu nowego kształtu współczesnych stosunków handlowych, reprezentowanych w szczególności przez TTIP.
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back