Apetyt na ryzyko a implementacja CSR w organizacji

Marta Romanow

Abstract

Organizational culture influences the company’s business and the implementation of the concept of business social responsibility in the organization. One of its aspects is the risk appetite which indicates how members of the organization find themselves in the face of new situations. The research objective of this article is to determine how the level of risk acceptance in an organization influences the process of implementing CSR in an enterprise. By using the method of critical literature on the subject, methods of analysis and criticism of the literature and the comparative method, it will be demonstrated that low risk tolerance is associated with a higher reluctance of the organization to implement pro-social and pro- -ecological activities.
Author Marta Romanow (WUE)
Marta Romanow,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsRisk appetite vs. implementation of CSR in an organization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages232-242
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, apetyt na ryzyko w przedsiębiorstwie, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishcorporate social responsibility, risk appetite in an enterprise, risk management
Abstract in PolishKultura organizacyjna i aspekty behawioralne kadry zarządzającej wpływają na działalność przedsiębiorstwa i implementację koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w organizacji. Jednym z jej aspektów jest apetyt na ryzyko, wskazujący, w jaki sposób członkowie organizacji odnajdują się w nowych, nieznanych lub niepewnych sytuacjach. W momencie wdrażania kolejnych zmian w przedsiębiorstwie pracownicy przyjmują konkretną postawę, będącą konsekwencją apetytu organizacji na wdrażanie innowacyjności w zarządzaniu, w tym również CSR. Celem badawczym prezentowanego artykułu jest określenie, w jaki sposób poziom akceptacji ryzyka w organizacji wpływa na proces wdrażania CSR w przedsiębiorstwie. Poprzez wykorzystanie metody krytycznej literatury przedmiotu, metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody porównawczej wykazane zostanie, że niska tolerancja ryzyka wiąże się z większą niechęcią organizacji do implementacji działań prospołecznych i proekologicznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.22
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Romanow_Apetyt_na_ryzyko_a_implementacja_CSR.pdf 893,69 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back