Flexicurity na tle założeń europejskiego i amerykańskiego modelu rynku pracy oraz polskich uwarunkowań

Dominika Bąk-Grabowska , Katarzyna Piwowar-Sulej

Abstract

The paper presents the assumptions of European Labour Market Model as a derivative of European Social Model (EMS). The article describes the traditional ways of achieving the objectives of EMS on the labour market showing their imperfections. Some comparisons to the American Labour Market Model were also made. It was considered that the idea of flexicurity entails in essence an attempt to shape a new model of the labour market - integrating the two models mentioned above. Conducted considerations demonstrate that the implementation of this model in Poland can be associated with some specific problems. These problems relate to the possibility of an equal level of social security, coherent policy of professional development of people with various form of employment and the lack of tradition of social dialogue.
Author Dominika Bąk-Grabowska (ES / DEaOE)
Dominika Bąk-Grabowska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
, Katarzyna Piwowar-Sulej (EaE / IES / KPiSP)
Katarzyna Piwowar-Sulej,,
- Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych
Journal seriesNauki Społeczne, ISSN 2080-6019, (B 6 pkt)
Issue year2012
No1 (5)
Pages9-22
Keywords in PolishRynek pracy, Elastyczność rynku pracy, Polityka społeczna
Keywords in EnglishLabour market, Labour market flexibility, Social policy
Abstract in PolishW opracowaniu przybliżono założenia europejskiego modelu rynku pracy jako pochodnej europejskiego modelu społecznego (EMS). Scharakteryzowano przy tym tradycyjne sposoby osiągania celów EMS związanych z rynkiem pracy, wskazując na ich niedoskonałość. Dokonano przy tym porównań z amerykańskim modelem rynku pracy. Uznano, że idea flexicurity wiąże się w istocie z próbą kształtowania nowego modelu rynku pracy - łączącego dwa powyższe modele. Przeprowadzone rozważania dowodzą, że implementacja tego modelu na gruncie polskim wiąże się z określonymi problemami, które dotyczą w szczególności możliwości wyrównania poziomu zabezpieczenia społecznego i wypracowania spójnej polityki doskonalenia zawodowego osób funkcjonujących w ramach różnych form zatrudnienia, a także braku tradycji w zakresie dialogu społecznego.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*3 (2020-01-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back