Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu

Angelika Kaczmarczyk

Abstract

Non-current assets held for sale are disclosed separately in IFRS. Polish balance sheet law does not address the problem of non-current assets held for sale. The purpose of this article is to try to answer the question: how to present in the financial statements non-current assets held for sale to comply with the principle of true and fair view. The following research methods were used to achieve the goal: literature analysis, analysis of legal acts from the studied scope, analysis of financial statements, deduction
Author Angelika Kaczmarczyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Angelika Kaczmarczyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsNon-current assets held for sale in terms of true and fair view
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages180-187
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaktywa trwałe, sprzedaż, wycena
Keywords in Englishnon-current assets, sale, valuation
Abstract in PolishAktywa przeznaczone do sprzedaży są pozycją wykazywaną odrębnie według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jeśli podmiot gospodarczy planuje zbyć dane aktywa trwałe, nie powinny być one wyceniane w taki sam sposób jak środki trwałe. Polskie przepisy prawa bilansowego nie poruszają problemu aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak i czy w ogóle w sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z polskim prawem bilansowym zaprezentować aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, tak by spełniona była jedna z podstawowych zasad rachunkowości – zasada wiernego i rzetelnego obrazu. Dla realizacji powyższego celu posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury, analiza aktów prawnych z badanego zakresu, analiza sprawozdań finansowych, dedukcja. Słowa kluczowe: aktywa trwałe, sprzedaż, wycena
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.16
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kaczmarczyk_A_Aktywa_Trwale_Przeznaczone_Do_Sprzedazy_w_Aspekcie_2018.pdf 876,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back