Wpływ elementów nazwy na świadomość marki – wyniki badań empirycznych

Agata Krycia-Chomińska , Aleksandra Szpulak

Abstract

The subject of the research presented in the article are processes of building brand awareness using the brand name. The purpose of the study is to assess the influence of the name elements (suggestive letters, morphemes and words) on brand awareness. The experiment consisted of comparing the impact on brand awareness of seven different types of names (made up of letters, morphemes and words that could suggest associations with brands and with non-suggestive elements). Based on the results of the study, it was found that the type of name construction has an impact on brand recognition. The study failed to assess the impact of the name on brand recall. The experiment was conducted on a group of subjects aged 19-26 years. The research results provide new insights into the behavior of Polish consumers on the impact of names on brands’ ratings.
Author Agata Krycia-Chomińska
Agata Krycia-Chomińska,,
-
, Aleksandra Szpulak (ES / DFaEA)
Aleksandra Szpulak,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsBrand name elements impact on brand awareness − results of empirical studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages151-163
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmarka, nazwa marki, rozpoznanie marki, świadomość marki
Keywords in Englishbrand, brand name, recognition of brand, brand awareness
Abstract in PolishPrzedmiotem badań zaprezentowanych w artykule są procesy budowania świadomości marki przy użyciu nazwy marki. Celem badań jest ocena wpływu elementów nazwy (sugestywnych liter, morfemów i słów) na świadomość marki. Przeprowadzony eksperyment polegał na porównaniu oddziaływania na świadomość marki siedmiu różnych typów nazw (zbudowanych z elementów, tj. liter, morfemów i słów, mogących sugerować skojarzenia z markami, oraz z elementów niesugestywnych). Eksperyment przeprowadzono na grupie badanych w wieku 19-26 lat. Na podstawie wyników badania ustalono, że typ budowy nazwy ma wpływ na rozpoznanie marki. Wyniki badań tworzą nową wiedzę o zachowaniach polskich konsumentów w zakresie wpływu nazw na oceny marek.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.15
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krycia-Chominska_Szpulak_Wplyw_elementow_nazwy_na_swiadomosc_marki.pdf 860,88 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back