Wybór formy zatrudnienia dla mikroprzedsiębiorstw

Sandra Babisz

Abstract

The aim of article is to present various forms of employment and to analyze which of them are the best opportunities for microenterpises. The choice of the form of employment significantly affects the functioning of every enterprise. Depending on the type chosen, the costs of work change. The most popular forms of employment are those, which are concluded on the basis of an employment contract, commission contract, agency agreement, managerial contract. Microenterprices sector is very diversed due to the nature of business. An entrepreneur chooses forms of employment which are adequate to the situation an enterprise is in.
Author Sandra Babisz (WUE)
Sandra Babisz,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe choice of employment forms for microenterprises
Pages9-15
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishmikroprzedsiębiorstwo, formy zatrudnienia, pracodawca, pracownik, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna
Keywords in Englishmicroenterprise, forms of employment, employer, employee, employment contract, civil-law contract
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie różnych form zatrudnienia oraz przeanalizowanie tego, które z nich są najbardziej opłacalne dla mikroprzedsiębiorstw. Wybór formy zatrudnienia w sposób istotny wpływa na funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. W zależności od wybranego rodzaju umowy koszty pracy kształtują się różnie. Do najczęściej występujących form zatrudnienia należą takie, które zostały zawarte na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego oraz dzięki samozatrudnieniu. Sektor mikroprzedsiębiorstw jest najbardziej zróżnicowanym sektorem pod względem charakteru prowadzonej działalności. Przedsiębiorca dokonuje wyboru form zatrudnienia adekwatnych do sytuacji, w której się znajduje.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back