Polityka podatkowa a aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Jarosław Dziuba

Abstract

The article identifies legal solutions within the scope of tax authorities of local government units in Poland. The purpose of the study was an attempt to answer the question whether there exists any correlation between the investment activity of local government units and their tax policy. Due to the fact that the tax authority granted to local governments may only result in lower budget revenues, it is theoretically possible to assume a negative impact of tax policy on the possibilities for financing local government investments. The conducted statistical analysis of the selected budget categories based on the example of cities with county rights, covering the years 2007-2016, did not confirm the aforementioned correlation. The conclusion can be drawn that investment decisions are made in local government units regardless of the tax policy decisions, which is characterized by high inertia and passivity
Author Jarosław Dziuba (EMaT / DFaA)
Jarosław Dziuba,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsTax policy vs. investment activity of territorial government units in Poland – the case of cities with county rights
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages56-67
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsamorząd terytorialny, podatki lokalne, polityka podatkowa, inwestycje samorządowe
Keywords in Englishlocal self-governement, local taxes, tax policy, tax system, local government investments
Abstract in PolishW artykule dokonano identyfikacji rozwiązań prawnych w zakresie władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Celem opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością inwestycyjną JST a prowadzoną przez nie polityką podatkową. Ze względu na to, że przyznane samorządom władztwo podatkowe może owocować jedynie obniżeniem dochodów budżetowych, teoretycznie można założyć negatywny wpływ polityki podatkowej na możliwości finansowania inwestycji samorządowych. Przeprowadzona analiza statystyczna wybranych kategorii budżetowych na przykładzie miast na prawach powiatu za lata 2007-2016 nie potwierdziła jednak tej zależności. Nasuwa się wniosek, że decyzje inwestycyjne w JST są podejmowanie niezależnie od decyzji z zakresu polityki podatkowej, która cechuje się dużą inercją i pasywnością
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziuba_J_Polityka_Podatkowa_a_Aktywnosc_Inwestycyjna_Jednostek_2018.pdf 834,37 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back