Kontekst organizacji biznesowej. Perspektywy teoretyczne

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

Th e article analyses selected theoretical frameworks for explaining the relationships between organizations and their surroundings with an attempt to indicate their importance in the current operating environment of business organizations. Th epaper is of a theoretical nature and has been based on an in-depth analysis of the current literature. The analysis of aspects of organizational adaptability and perspectives of population ecology, adaptation perspectives, and entrepreneurial perspectives, as well as the analysis of the determinants of contemporary competitive advantage with special attention to disruptions and emergence leads to the conclusion that problems of disruption, emergence, volatility, paradigm of imbalance, dynamic models and adaptation are the m ain contextual dimensions. Therefore, it is impossible to solve the adaptation problem from a single actor analysis
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No9
Pages142-156
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishadaptacyjność, populacja, system, przełomy, emergencja
Keywords in Englishadaptability, population, system, disruption, emergence
Abstract in PolishW artykule dokonano analizy wybranych teoretycznych ram wyjaśniania relacji organizacji z otoczeniem z próbą wskazania ich znaczenia w aktualnych warunkach funkcjonowania organizacji biznesowych. Artykuł ma charakter teoretyczny i został oparty na pogłębionej analizie dotychczasowego piśmiennictwa. Analiza aspektów adaptacyjności organizacji oraz perspektywy ekologii populacji, perspektywy adaptacji oraz perspektywy przedsiębiorczej, a także analiza uwarunkowań współczesnej przewagi konkurencyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacje przełomowe i emergencję, prowadzi do wniosku, że problemy przełomu, emergencji, charakterystyki zmienności, paradygmat nierównowagi, wzajemne zależności organizacja–otoczenie, modele dynamiki i adaptacja to główne uwarunkowania kontekstowe. Z tego względu rozwiązywanie problemu adaptacji z poziomu analizy pojedynczego podmiotu (aktora) staje się niemożliwe
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.9.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/index.php/pl/numery/rocznik-2017
Languagepl polski
File
Stanczyk-Hugiet_Kontekst_organizacji_biznesowej2017.pdf 153,41 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back