Rola kreatywności w funkcjonowaniu organizacji usługowych

Andrzej Raszkowski

Abstract

Currently organizations function in a competitive and diversified socio-economic environment. Each component or process influencing their market situation improvement is definitely valuable. The study discusses problems related to the role and significance of creativity with regard to service organizations functioning. The purpose of the article is to present the selected, positive aspects of creativity impact on the functioning of service institutions, with particular emphasis of the areas constituting the responsibility of service organizations’ managers, management systems and these organizations’ offer. The introduction presents theoretical aspects of creativity and the reasons of its growing significance for service organizations. The problems of 3T concept and culture-based creativity are also discussed. The analysis and criticism of the subject literature, based on English-language sources, was used as the research method. Within the framework of general conclusions it can be adopted that creativity has positive impact on the functioning of service institutions, having assumed an effective management process taking into considerations the potential ingrained in creative units
Autor Andrzej Raszkowski (EZiT / KGR / ZGL)
Andrzej Raszkowski
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, ISSN 1509-0507, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr37
Paginacja23-31
Słowa kluczowe w języku polskimkreatywność, organizacja usługowa, kapitał kreatywny, koncepcja 3T, kreatywność oparta na kulturze
Słowa kluczowe w języku angielskimcreativity, service institution, creative capital, 3T concept, culture-based creativity
Streszczenie w języku polskimW dzisiejszych czasach organizacje funkcjonują w konkurencyjnym i zdywersyfikowanym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Każdy element, proces wpływający na poprawę ich sytuacji rynkowej jest cenny. W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z rolą, znaczeniem kreatywności w odniesieniu do funkcjonowania organizacji usługowych. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych pozytywnych aspektów oddziaływania kreatywności na funkcjonowanie organizacji usługowych ze szczególnym uwzględnieniem menedżerów organizacji usługowych, systemów zarządzania oraz oferty tych organizacji. Na wstępie zaprezentowane zostały teoretyczne rozważania dotyczące kreatywności i przesłanek wzrostu jej znaczenia dla organizacji usługowych. Poruszono zagadnienia koncepcji 3T oraz kreatywności opartej na kulturze. Wykorzystaną metodą badań naukowych jest krytyczna analiza literatury przedmiotu, oparta na anglojęzycznych źródłach. W ramach ogólnych wniosków można przyjąć, że kreatywność wpływa korzystnie na funkcjonowanie organizacji usługowych przy założeniu efektywnego procesu zarządzania uwzględniającego potencjały kreatywnych jednostek
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tyt_nrZmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót