Wpływ niewłaściwej wyceny nieruchomości zabezpieczających ekspozycje kredytowe na wynik finansowy banku

Edward Wiszniowski

Abstract

Credit exposures secured by a mortgage are characterized not only by the risk of failure of their timely payment, but also by the possible fall in value of the collateral within a credit period and by the wrong valuation of immovables. This is essential when setting the amount of specific risk provisions related to the activities of banks because the value of the collateral slows the base of creating reserves, which while charging costs, lowers the financial result of these institutions. The applicable legal norms of banks’ accounting allow for such an overestimation of immovables with an established mortgage collateral while assuming that changing of the credit exposure category even to a loss does not change the bank’s financial results. During the investigation of financial statements expert auditors analyzing the credit-portfolio make use of auxiliary documents, which are valuations of immovables. These analyses cannot necessarily represent the market value of immovables.
Author Edward Wiszniowski (MISaF / IR / DoFAaC)
Edward Wiszniowski,,
- Department of Financial Accountings and Control
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No8
Pages84-96
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrachunkowość bankowa, ryzyko kredytowe, zabezpieczenie kredytu, badanie sprawozdań finansowych
Keywords in Englishbank accounting, credit risk, loan collateral, financial statement analysis
Abstract in PolishEkspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie charakteryzują się nie tylko ryzykiem ich niespłacenia w umownym terminie, ale także możliwym spadkiem wartości zabezpieczenia w okresie kredytowania oraz niewłaściwej jego wyceny. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości rezerw celowych na ryzyko związane z działalnością banków, ponieważ wartość tych zabezpieczeń obniża podstawę tworzenia rezerw, które obciążając koszty, obniżają wynik finansowy tych instytucji. Obowiązujące normy prawne rachunkowości banków umożliwiają takie przeszacowanie nieruchomości przy ustanowionym zabezpieczeniu hipotecznym, że zmiana kategorii ekspozycji kredytowej nawet do straconej nie powoduje zmiany wyniku finansowego banku. W czasie badania sprawozdań finansowych biegli rewidenci, analizując portfel kredytowy, korzystają z dokumentów pomocniczych, którymi są operaty szacunkowe nieruchomości. Opracowania te nie muszą prezentować wartości rynkowych nieruchomości.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.8.7
Languagepl polski
File
Wiszniowski_Wpływ_ niewłaściwej_ wyceny_ nieruchomości2018.pdf 459,15 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 11-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 11-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back