Atrakcje turystyczne dziedzictwa przemysłowego ziemi wałbrzyskiej

Beata Rosicka

Abstract

The aim of the considerations is to assess the tourist attractions of industrial heritage and technical thought situated on the Wałbrzych Region. The methods used to achieve the above goal were: literature analysis, observation and multi-criteria valorisation. The research area includes post-industrial objects valuable in terms of architecture and allowing direct contact with the history of technical thought in the field of mining and porcelain production. Adaptation of inactive objects is an example of an operation that allows to save from oblivion the industrial heritage of the region, whose socio-economic development has been closely related to it for centuries. However, railway tunnels under Mały Wołowiec remain unappreciated monuments of technology.
Author Beata Rosicka (EMaT)
Beata Rosicka,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
No2(42)
Pages225-232
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishatrakcje turystyczne, dziedzictwo przemysłowe, ziemia wałbrzyska
Keywords in Englishtourist attractions, industrial heritage, Wałbrzych Region
Abstract in PolishCelem rozważań jest ocena atrakcji turystycznych dziedzictwa przemysłowego i myśli technicznej usytuowanych na ziemi wałbrzyskiej. Metodami zastosowanymi do osiągnięcia powyższego celu były analiza literatury przedmiotu, obserwacja oraz waloryzacja wielokryterialna. Na obszarze badań zlokalizowane są obiekty poprzemysłowe cenne pod względem architektonicznym, które pozwalają na bezpośrednie obcowanie z historią myśli technicznej z zakresu górnictwa i produkcji porcelany. Adaptacja nieczynnych obiektów to przykład działania pozwalającego ocalić od zapomnienia dziedzictwo przemysłowe rejonu, którego rozwój społeczno-ekonomiczny był przez stulecia ściśle z nim związany. Jednak niedocenionymi zabytkami techniki pozostają tunele kolejowe pod Małym Wołowcem
DOIDOI:10.18276/ept.2018.2.42-21
URL https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/875/article/14662/
Languagepl polski
File
Rosicka_Atrakcje_turystyczne_dziedzictwa_przemyslowego_ziemi.pdf 432,09 KB
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 11-10-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 11-10-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back