Kształtowanie się budżetu gospodarstw domowych osób pracujących na rachunek własny w Polsce w latach 1993–2015

Franciszka Król

Abstract

The article is devoted to the analysis of changes in demand for selected elements of consumer basket of households of the self-employed, which took place in Poland in the years 1993-2015. Households are the primary operator – they are not only the oldest but also the most important economic institution in the world. For this reason, their finances are one of the fundamental elements shaping the socio-economic policy of the state. This article aims to analyze changes in the level and structure of spending self-employed households on selected elements of consumer basket (food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages and tobacco products, housing equipment, recreation and culture and health). Methodology of research presented in the article includes literature studies, analysis of existing data drawn from the data of the Central Statistical Office and the statistical and logical inference
Author Franciszka Król (MISaF / IR / DoCMAaC)
Franciszka Król,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
Other language title versionsShaping of the household budgets of the self-employed in Poland in years 1993-2015
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages266-276
Publication size in sheets13.3
Keywords in Polishgospodarstwa domowe, pracujący na rachunek własny, budżety gospodarstw, wydatki gospodarstw, koszyk konsumencki
Keywords in Englishhouseholds, the self-employed, household budgets, household spending, consumer basket.
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony przeanalizowaniu zmian popytu na wybrane elementy koszyka konsumenckiego gospodarstw domowych osób pracujących na rachunek własny, jakie zaszły w Polsce w latach 1993–2015. Gospodarstwa domowe stanowią podstawowy podmiot gospodarczy – są nie tylko najstarszą, ale jednocześnie najbardziej znaczącą instytucją ekonomiczną na świecie. Z tego powodu ich finanse są jednym z fundamentalnych elementów kształtowania się polityki społeczno-gospodarczej państwa. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jak zmieniał się poziom i struktura ich wydatków na wybrane elementy koszyka konsumenckiego (żywność i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wyposażenie mieszkania, rekreacja i kultura oraz zdrowie). Metodyka badań przedstawionych w artykule obejmuje studia literatury, analizę danych zastanych zaczerpniętych z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wnioskowanie statystyczne i logiczne
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.24
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41898
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krol_Ksztaltowanie_sie_budzetu_gospodarstw_domowych.pdf 542,2 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back