Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w kontekście inteligentnego miasta. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa

Artur Rot

Abstract

Wishing to be more friendly to their citizens and to be managed more efficiently, cities are using a variety of modern ICT solutions for their needs. In this way, the smart city concept is being implemented, using, among others, the Internet of Things (IoT), which will become a key tool to improve the functioning of urban agglomerations. This idea develops very dynamically and creates tremendous opportunities for smart cities. But in addition to the benefits it brings, it also creates serious threats, primarily for privacy and personal data protection. Its applications improve our lives but also create new forms of risk and become the challenge for security architects. The purpose of this paper is to review selected applications of the Internet of Things in the context of the smart city and to describe the cybersecurity threats resulting from widening access of new devices to the network in this area
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
Other language title versionsThe Applications of the Internet of Things in the Context of the Smart City. Selected Security Issues
Journal seriesProblemy Zarządzania, [Management Issues], ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol15
No4 (71)
Pages41-53
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishInternet rzeczy, inteligentne miasta, cyberbezpieczeństwo, zagrożenia, podatności
Keywords in EnglishInternet of things, smart city, cybersecurity, threats, vulnerabilities
Abstract in PolishMiasta, chcąc być coraz bardziej przyjazne dla mieszkańców oraz coraz sprawniej zarządzane, wykorzystują na te potrzeby różne nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. W ten sposób wdrażana jest w życie idea inteligentnego miasta (ang. smart city), wykorzystująca m.in. systemy Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), które będą stawać się kluczowym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie aglomeracji miejskich. Koncepcja Internetu rzeczy rozwija się bardzo dynamicznie i stwarza ogromne możliwości dla inteligentnych miast. Oprócz korzyści, jakie przynosi, przynosi jednak też poważne zagrożenia, przede wszystkim dla prywatności i ochrony danych osobowych. Jej zastosowania usprawniają nasze życie, ale stwarzają nowe formy ryzyka i stanowią wyzwanie dla architektów systemów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przegląd wybranych przypadków użycia Internetu rzeczy w kontekście koncepcji inteligentnego miasta oraz opis zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, wynikających z poszerzania dostępu do sieci nowych urządzeń w tym obszarze
DOIDOI:10.7172/1644-9584.71.3
URL http://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170312#188337
Languagepl polski
File
Rot_Zastosowania_koncepcji_Internetu_rzeczy_w_kontekscie_inteligentnego_miasta2017.pdf 194,42 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back