Problem ryzyka zakładu ubezpieczeń pochodzącego z ubezpieczeń komunikacyjnych

Anna Jędrzychowska , Ewa Poprawska , Wanda Ronka-Chmielowiec

Abstract

The article presents the problem of the insurance risk generated by a group of motor insurance (MTPL and Autocasco) and try to reduce it in practice. First was characterized the risk of insurance company by distinguishing four categories: insurance risk, credit risk, market risk and operational risk. It then discusses how can be managed three categories of risks: insurance risk, credit risk and operational risk arising in connection with the offering and conducting motor insurance
Author Anna Jędrzychowska (MISaF / IZF / KU)
Anna Jędrzychowska,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Ewa Poprawska (MISaF / IZF / KU)
Ewa Poprawska,,
- Katedra Ubezpieczeń
, Wanda Ronka-Chmielowiec (MISaF / IZF / KU)
Wanda Ronka-Chmielowiec,,
- Katedra Ubezpieczeń
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2015
No242
Pages54-70
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko ubezpieczyciela, ubezpieczenia komunikacyjne
Keywords in Englishinsurance risk, risk of the insurer, motor insurance
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problem ryzyka zakładu ubezpieczeń wygenerowanego przez grupę ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) i próby zmniejszania go stosowane w praktyce. Najpierw scharakteryzowano ryzyko zakładu ubezpieczeń, wyróżniając cztery kategorie: ryzyko ubezpieczeniowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe oraz ryzyko operacyjne. Następnie omówiono, jak można zarządzać trzema kategoriami: ryzykiem ubezpieczeniowym, ryzykiem kredytowym i ryzykiem operacyjnym występującym w związku z prowadzeniem ubezpieczeń komunikacyjnych
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_242/04.pdf
Languagepl polski
File
Jedrzychowska_Poprawska_Ronka_Problem_ ryzyka_ zakladu_ ubezpieczen2015.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back