Produkty gospodarstw agroturystycznych

Renata Przeorek

Abstract

The article identifies and draws attention to specific product elements of agritourism farms located in the rural communes of the Izerskie Foothills. The author discussed the basic conditions for the product development of agritourism farms, as well as the possibilities of their use in creating a diversified and unique offer. She emphasized that the adoption of characteristic elements of the environment and culture and the use of different activities in shaping the components of agritourism products and the creation of complementary and comprehensive offers allowed for more effective acquisition of a tourist on the competitive rural tourism market. The considerations are supplemented by comments regarding the possibility of introducing new services to the offer of the discussed farms.
Author Renata Przeorek (EMaT / DMaTM)
Renata Przeorek,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsThe product of agritourism farms
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2018
No535
Pages152-160
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprodukt agroturystyczny, elementy produktu agroturystycznego, czynniki rozwoju
Keywords in Englishagritourism product, elements of an agritourism product, development factors
Abstract in PolishW artykule zidentyfikowano i zwrócono uwagę na specyficzne elementy produktu gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w gminach wiejskich Pogórza Izerskiego. Autorka omówiła podstawowe uwarunkowania rozwoju produktu gospodarstw agroturystycznych, jak również możliwości ich wykorzystania w tworzeniu zróżnicowanej i unikatowej oferty. Podkreśliła, że przyjęcie charakterystycznych elementów środowiska i kultury oraz wykorzystanie różnych aktywności gospodarstwa rolnego w kształtowaniu składników oferty gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenie komplementarnych i kompleksowych produktów agroturystycznych pozwala na skuteczniejsze pozyskiwanie turysty – gościa na konkurencyjnym rynku turystyki wiejskiej. Rozważania uzupełniają uwagi dotyczące możliwości wprowadzenia nowych usług do oferty omawianych gospodarstw.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.535.14
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Przeorek_Produkty_gospodarstw_agroturystycznych.pdf 771,69 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back