Krzyżówki drożdży browarniczych. Cz. 2. Tworzenie i wykorzystanie krzyżówek międzygatunkowych w browarnictwie

Joanna Harasym , Tomasz Podeszwa , Ludmiła Bogacz-Radomska

Abstract

Designed hybridization of brewer’s yeast in order to obtain desired characteristics of technology had already been conducted in the last century. However, full knowledge of the genome and origin of brewer’s yeast has made it possible to make dedicated attempts to generate both inter- and intraspecific hybrids. The effectiveness of hybridization is limited by the characteristics of parental strains. Low sporulation and poor viability. To improve crossing efficiency the techniques of protoplasts fusion or rare-mating are applied
Author Joanna Harasym (EaE / IChaFT / DBaFA)
Joanna Harasym,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Tomasz Podeszwa (EaE / IChaFT / DBaFA)
Tomasz Podeszwa,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Ludmiła Bogacz-Radomska (EaE / IChaFT / DBaFA)
Ludmiła Bogacz-Radomska,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
Other language title versionsBrewing Yeasts Hybrids Part II. The Generation and Application of Interspecific Hybrids in Brewing
Journal seriesPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, ISSN 0137-2645, e-ISSN 2449-9552, (B 5 pkt)
Issue year2017
No9
Pages11-13
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishdrożdże browarnicze, krzyżówki międzygatunkowe, krzyżówki wewnątrz gatunkowe, heterozja, saccharomyces cerevisiae, saccharomyces arboricola, saccharomyces kudriavzevii, saccharomyces mikatae, saccharomyces paradoxus
Keywords in Englishbrever’s yeast, interspecific hybrids, intraspecific hybrids heterosis, saccharomyces cerevisiae, saccharomyces arboricola, saccharomyces kudriavzevii, saccharomyces mikatae, saccharomyces paradoxus
Abstract in PolishCelowa hybrydyzacja drożdży browarniczych w celu pozyskania pożądanych cech technologicznych prowadzona była już w ubiegłym wieku. Jednakże dopiero pełne poznanie genomu i pochodzenia drożdży piwowarskich umożliwiło świadome próby utworzenia zarówno międzygatunkowych, jak i wewnątrzgatunkowych krzyżówek. Efektywność tworzenia krzyżówek ograniczona jest cechami charakterystycznymi szczepów rodzicielskich, które cechuje m.in. niska sporulacja i słaba żywotność. W celu podniesienia skuteczności krzyżowania wykorzystywane są np. techniki fuzji protoplastów lub rare-mating
DOIDOI:10.15199/64.2017.9.3
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back