Strategie podatkowe na przykładzie gmin powiatu lubińskiego

Małgorzata Mateja

Abstract

The article presents the main issues related to local tax strategies and their importance for the financial situation of communities and the implementation of development strategies. The paper contains the analysis of establishing tax rates and tax remission in property tax, vehicle tax, farming tax and forests tax in the years 2015-2017 in the communities of Lubin Poviat. Then, the results were compared with development strategies. The analysis of the results highlighted the vital role of property tax in the whole strategy and vehicle tax in ecological policy.
Author Małgorzata Mateja (WUE)
Małgorzata Mateja,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsLocal tax strategies on the example of the communities of Lubin Poviat
Pages67-85
Publication size in sheets0.9
Book Pauka Marek, Luty Piotr (eds.): Finanse, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957371, 131 p.
Pauka_Luty_Finanse_2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishstrategia podatkowa, podatki lokalne, rozwój gospodarczy, gminy
Keywords in Englishtax strategy, local taxes, economic development, communities
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano problematykę strategii podatkowych gmin i ich znaczenie w kontekście sytuacji jednostek samorządu terytorialnego oraz realizacji przyjętych strategii rozwoju. W tym celu przeanalizowano kształtowanie się stawek podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz leśnego w latach 2015-2017, a także zwolnień podatkowych w gminach powiatu lubińskiego. Decyzje gmin w zakresie konstrukcji tych danin publicznych następnie porównano z zapisami w ich strategiach rozwoju. Z przeprowadzonego badania wynika, że największe znaczenie w osiąganiu długoterminowych celów rozwoju miał podatek od nieruchomości. Z kolei polityka związana ze sprawami środowiskowymi była prowadzona na podstawie podatku od środków transportowych. Najbardziej konkurencyjne stawki w przypadku tej daniny zastosowała gmina Rudna. W zakresie podatku rolnego oraz leśnego władze gmin były raczej bierne.
Languagepl polski
File
Mateja_Strategie_podatkowe_na_przykladzie_gmin.pdf 805,25 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back