Kadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej

Mirosława Pluta-Olearnik

Abstract

The aim of this article is to determine the scope and the results of research on the perception of the teaching staff from the perspective of internal and external Polish universities as well as the assessment of utilization of these resources in the light of the knowledge of marketing service organization. Test methods used in the article include: an analysis of Polish and foreign periodicals in the field of management and marketing of higher education, diagnosis the teaching staff role as a special resource of the university marketing and to formulate the conditions of effective academic staff marketing in order to build the strengthen brand of universities in the local and foreign markets.
Author Mirosława Pluta-Olearnik (ES / IM / DPM)
Mirosława Pluta-Olearnik,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsLecturers as an element of higher education marketing
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol23
No1
Pages53-78
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishkadra naukowo-dydaktyczna, szkoła wyższa, strategia marketing, marketing wewnętrzny, marketing interaktywny, marketing relacji, marketing zewnętrzny
Keywords in Englishacademic teachers, university, marketing strategy, internal marketing, relationship marketing, interactive marketing, external marketing
Abstract in PolishCelem artykułu jest ustalenie zakresu i wyników dotychczasowych badań nad postrzeganiem kadry wykładowców z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej polskich uczelni a także ocena wykorzystania tych zasobów w świetle wiedzy o marketingu organizacji usługowej. Metody badań wykorzystane w opracowaniu artykułu obejmują: analizę polskiego i zagranicznego czasopiśmiennictwa z zakresu zarządzania i marketingu szkół wyższych, diagnozę sposobów wykorzystania kadry wykładowców jako szczególnego zasobu marketingowego uczelni oraz sformułowanie warunków skutecznego zarządzania marketingowego pracownikami uczelni celem budowania i umacniania marki uczelni na rynku polskim i zagranicznym.
DOIDOI:10.14611/minib.23.03.2017.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
Miroslawa-Pluta-Olearnik_Kadra-wykładowców-jako-element-marketingu-szkoły-wyższej.pdf 766,93 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back