Jakość danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania

Marcin Hernes , Andrzej Bytniewski

Abstract

Integrated management support systems acquire data from multiple internal and external sources in the world, so the data may have different quality. However, effective management has to be based on high quality data. The important features of the data are actuality, non-repudiation, comprehensibility and credibility. Only on the basis of such data managers can take the right economic decisions. The aim of this paper is to analyze issues related to data quality and management of the quality in integrated management information systems. The first part presents the essence of the concept of data quality. Next, the problem of data quality management in integrated management information systems has been characterized. The last part of the paper is a discussion on the practical aspects of data quality management
Author Marcin Hernes (EaE / IES / DACIaQM)
Marcin Hernes,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Andrzej Bytniewski (EaE / IES / DACIaQM)
Andrzej Bytniewski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsData quality in integrated management information systems
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages167-175
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjakość danych, zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, zarządzanie jakością danych
Keywords in Englishdata quality, integrated management information systems, data quality management
Abstract in PolishZintegrowane systemy informatyczne zarządzania pozyskują dane z wielu źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na świecie, a więc dane te mogą posiadać różną jakość. Skuteczne zarządzanie musi jednakże bazować na danych o wysokiej jakości. Ważnymi cechami danych są pilność i aktualność, niezaprzeczalność, zrozumiałość i wiarygodność. Tylko na podstawie takich danych osoby zarządzające mogą podejmować prawidłowe decyzje ekonomiczne. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki związanej z jakością danych i zarządzaniem tą jakością w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. W pierwszej części przedstawiono istotę pojęcia jakości danych. Następnie scharakteryzowano problematykę zarządzania jakością danych w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania. Ostatnią część artykułu stanowi dyskusja nad praktycznymi aspektami zarządzania jakością danych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41846
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hernes_Bytniewski_Jakosc_danych_w_zintegrowanych_systemach.pdf 448,55 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back