Wybrane aspekty pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich

Piotr Machura

Abstract

The observation of consumer behavior is undoubtedly one of the most important areas of interest within modern enterprises. New media – including social media – meant that consumers are more aware of their opportunities and choices, furthermore – market products and services are more transparent. New technologies, including mobile technologies offer consumers the opportunity to use the services regardless of place and time, and businesses and marketers are creating new opportunities for careful observation of consumers, including measuring their engagement. Article take issues of selected aspects of the engagement of mobile consumer communities in marketing communication, divided into process of measuring the interaction (e.g. “liking” social profile or page, social check-ins), range (as a percentage of the total number of interaction to fans) and indicators of engagement (mathematical formulas). Against the background of the collected information resulting from the research of literature and author’s own experience the paper will present recommendations for enterprises conducting marketing activities among members of the community of mobile consumer
Author Piotr Machura (MISaF / IBI / DISD)
Piotr Machura,,
- Department of Information Systems Design
Pages22-30
Publication size in sheets0.5
Book Chmielarz Witold, Kisielnicki Jerzy, Parys Tomasz (eds.): Informatyka w społeczeństwie informacyjnym. 30 lat Informatyki na Wydziale Zarządzania UW, 2015, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-63962-77-7, [978-83-63962-78-4], 186 p.
Keywords in Polishmedia społecznościowe, pomiar zaangażowania, społeczności konsumenckie
Keywords in Englishsocial media, measuring engagement, consumer communities
Abstract in PolishObserwacja zachowań konsumentów to niewątpliwie jeden z istotnych obszarów zainteresowania współczesnych przedsiębiorstw. Nowe media, w tym media społecznościowe, sprawiły, iż konsumenci są bardziej świadomi swoich możliwości i wyborów,a rynek produktów i usług przejrzysty. Nowe technologie, w tym technologie mobilne, dają konsumentom sposobność korzystania z usług niezależnie od miejsca i czasu, a przedsiębiorstwom i marketerom dostarczają nowe możliwości do wnikliwej obserwacji konsumentów, w tym pomiaru ich zaangażowania. Autor podejmuje problematykę wybranych aspektów pomiaru zaangażowania członków mobilnych społeczności konsumenckich, rozgraniczając proces pomiaru na interakcje (np. polubienie profilu w serwisie społecznościowym lub zameldowanie się w placówce przedsiębiorcy), zasięg (jako wartości procentowe interakcji do ogólnej liczby fanów) oraz wskaźniki zaangażowania (formuły matematyczne). Na tle zgromadzonych informacji będących wynikiem badań literaturowych oraz doświadczeń własnych autora przedstawione zostaną rekomendacje dla przedsiębiorstw prowadzących działania marketingowe wśród członków mobilnych społeczności konsumenckich
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back