Dysproporcje dochodowe samorządu lokalnego

Marian Kachniarz

Abstract

Self-government financing should be based on such distribution of resources to realize the idea of equal and fair access to public goods and services. The aim of this article is income disparities analyze of municipal in Poland in the context of the efficiency of fiscal compensatory systems. Studies have shown that income diversification, even after the use of compensatory instruments, is so large it is difficult to recognize the current construction as justly. Such disparities do not allow the real chances of equal access to the same quality of public services. Under such conditions, local government, as part of a political-institutional sphere, can not effectively contribute to the formation of an integrated order.
Author Marian Kachniarz (EMaT / DRE)
Marian Kachniarz,,
- Department of Regional Economy
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol49
No1
Pages179-188
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamorząd lokalny, dochody jst, instrument wyrównawczy
Keywords in Englishlocal government, income disparities, compensatory system
Abstract in PolishFinansowanie samorządu powinno się opierać na takiej dystrybucji środków, by mógł on realizować ideę równego i sprawiedliwego dostępu do dóbr i usług publicznych. Celem artykułu jest analiza dysproporcji dochodowych samorządu gminnego w Polsce w świetle skuteczności fiskalnych systemów wyrównawczych. Badania wykazały, że zróżnicowanie dochodów, nawet po zastosowaniu instrumentów wyrównawczych, jest na tyle duże, że trudno uznać obecnie obowiązującą konstrukcję dochodów gmin za sprawiedliwą. Takie dysproporcje nie umożliwiają wyrównania rzeczywistych szans w dostępie do tej samej jakości usług publicznych. W takich warunkach samorząd terytorialny, jako element sfery polityczno-instytucjonalnej, nie może skutecznie przyczyniać się do kształtowania ładu zintegrowanego.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.49/1-15
URL https://wnus.edu.pl/sip/file/article/view/11947.pdf
Languagepl polski
File
Kachniarz_Dysproporcje_dochodowe_samorzadu_lokalnego.pdf 470,59 KB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back