Poprawa efektywności wykorzystania zasobów i jakości procesów w opiece zdrowotnej przy zastosowaniu koncepcji lean management

Jan M. Janiszewski , Maria Węgrzyn , Marta Kuczuk

Abstract

The limited funding of health care units resulting in liabilities of hospitals, long queues of waiting or dissatisfaction of patients with the care provided in the Polish health care system necessitates changes. In addition to the need to increase the financing for health care, attention should also be paid to improving resource efficiency. This can be achieved through the use of lean management. This article presents the possibilities of using this concept in Polish health care units and creates critical success factors and examples of key performance indicators (KPIs).
Author Jan M. Janiszewski
Jan M. Janiszewski,,
-
, Maria Węgrzyn (ES / DF)
Maria Węgrzyn,,
- Department of Finance
, Marta Kuczuk
Marta Kuczuk,,
-
Other language title versionsImprovement of resources and processes quality efficiency use in healthcare with the lean management concept
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages34-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinansowanie opieki zdrowotnej, lean management, kluczowe wskaźniki efektywności, marnotrawstwo w opiece zdrowotnej, strumienie wartości w opiece zdrowotnej
Keywords in Englishlean healthcare, lean management, key indicators of efficiency, waste in healthcare, value streams in healthcare
Abstract in PolishNiedofinansowanie podmiotów leczniczych skutkujące dużymi zobowiązaniami szpitali, długimi kolejkami oczekujących czy niezadowoleniem pacjentów z uzyskanej opieki w polskim systemie opieki zdrowotnej wywołuje konieczność zmian. Oprócz potrzeby zwiększenia wysokości środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną bezwzględnie należy zwrócić uwagę także na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Takie działanie można uzyskać dzięki wykorzystaniu koncepcji lean management. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania tej koncepcji w polskiej ochronie zdrowia, formułując przykładowe kluczowe czynniki sukcesu.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.3.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53160
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Janiszewski_Wegrzyn_Kuczuk_Poprawa_efektywnosci_wykorzystania_zasobow.pdf 951,09 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back