Poprawa efektywności wykorzystania zasobów i jakości procesów w opiece zdrowotnej przy zastosowaniu koncepcji lean management

Jan M. Janiszewski , Maria Węgrzyn , Marta Kuczuk

Abstract

The limited funding of health care units resulting in liabilities of hospitals, long queues of waiting or dissatisfaction of patients with the care provided in the Polish health care system necessitates changes. In addition to the need to increase the financing for health care, attention should also be paid to improving resource efficiency. This can be achieved through the use of lean management. This article presents the possibilities of using this concept in Polish health care units and creates critical success factors and examples of key performance indicators (KPIs).
Autor Jan M. Janiszewski
Jan M. Janiszewski
-
, Maria Węgrzyn (NE / KF)
Maria Węgrzyn
- Katedra Finansów
, Marta Kuczuk
Marta Kuczuk
-
Inne wersje tytułuImprovement of resources and processes quality efficiency use in healthcare with the lean management concept
Tytuł czasopisma/seriiManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr3 (32)
Paginacja34-42
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimfinansowanie opieki zdrowotnej, lean management, kluczowe wskaźniki efektywności, marnotrawstwo w opiece zdrowotnej, strumienie wartości w opiece zdrowotnej
Słowa kluczowe w języku angielskimlean healthcare, lean management, key indicators of efficiency, waste in healthcare, value streams in healthcare
Streszczenie w języku polskimNiedofinansowanie podmiotów leczniczych skutkujące dużymi zobowiązaniami szpitali, długimi kolejkami oczekujących czy niezadowoleniem pacjentów z uzyskanej opieki w polskim systemie opieki zdrowotnej wywołuje konieczność zmian. Oprócz potrzeby zwiększenia wysokości środków przeznaczanych na opiekę zdrowotną bezwzględnie należy zwrócić uwagę także na poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Takie działanie można uzyskać dzięki wykorzystaniu koncepcji lean management. Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania tej koncepcji w polskiej ochronie zdrowia, formułując przykładowe kluczowe czynniki sukcesu.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.3.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53160
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Janiszewski_Wegrzyn_Kuczuk_Poprawa_efektywnosci_wykorzystania_zasobow.pdf 951,09 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót