Lojalność klienta jako klucz do przetrwania w branży fitness

Łukasz Drobik

Abstract

The aim of the article is to present the results of the study on the identification of the most important factor determining the change of the fitness club, as well as to investigate the significance for Polish customers of the purchase price of the entrance ticket. The article will present a definition of customer loyalty and the condition of the European fitness market. Surviving on a mature market, where getting new customers is difficult, the most important goal is to stop those currently supported by the fitness club. It is possible thanks to the exploration of knowledge related to the needs of buyers, which requires numerous studies related to their consumer preferences.
Author Łukasz Drobik (WUE)
Łukasz Drobik,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsLoyalty of the customer as a key to survive in the fitness industry
Pages16-22
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishlojalność klienta, branża fitness, informacje, wiedza, badanie, jakość informacji
Keywords in Englishcustomer loyalty, fitness industry, information, knowledge, enquiry, information quality
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego wyłonienia najważniejszego czynnika determinującego zmianę klubu fitness, jak również zbadania znaczenia dla polskich klientów ceny przy zakupie karnetu wejściowego. W artykule przedstawiona zostanie definicja lojalności klienta oraz kondycja europejskiego rynku fitness. W przetrwaniu na dojrzałym rynku, na którym pozyskanie nowych klientów jest trudne, najważniejszym celem staje się zatrzymanie tych, których dotychczas obsługuje klub fitness. Aby zatrzymać aktualnych klientów, niezbędne jest zgłębienie wiedzy o potrzebach nabywców, co wymaga licznych badań związanych z ich preferencjami.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back