Znaczenie koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju

Adam Sulich

Abstract

The paper presents the economy of sustainable development as a theoretical basis to create green economy, which assumes a way of managing aimed at reducing the consumption of natural resources, producing less waste, reducing greenhouse gas emissions and eliminating social inequalities. The path to green economy takes place gradually from ecologization to greening the existing brown economy. Currently, no country can state that its economy is green, also there is no unified management system for changes in green economy direction. However, it is possible to distinguish certain symptoms of changes towards green development, the economy of sustainable development and the green economy
Author Adam Sulich (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Adam Sulich,,
- Department of Strategy and Management Methods
Other language title versionsThe meaning of the sustainable development economy
Journal seriesRynek - Społeczeństwo - Kultura, ISSN 2300-5491, e-ISSN 2449-948X, (B 6 pkt)
Issue year2018
No4 (30)
Pages24-27
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielona gospodarka, zrównoważony rozwój, zielone miejsca pracy
Keywords in Englishgreen economics, sustainable development, green jobs
Abstract in PolishW pracy przedstawiono ekonomię zrównoważonego rozwoju jako podstawę teoretyczną do utworzenia zielonej gospodarki, która zakłada sposób gospodarowania ukierunkowany na redukcję zużycia zasobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności społecznych. Przejście do zielonej ekonomii odbywa się etapami, stopniowo od ekologizacji do zazieleniania dotychczasowej brązowej gospodarki. Aktualnie o żadnym kraju nie można powiedzieć, że jego gospodarka jest zielona, nie istnieje również jeden spójny system zarządzania zmianami w tym kierunku. Można jednak wyróżnić pewne symptomy transformacji w stronę zielonego rozwoju, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zielonej gospodarki
URL http://www.kwartalnikrsk.pl/assets/rsk-4-2018-sulich-znaczenie-koncepcji-ekonomii-zrownowazonego-rozwoju.pdf
Languagepl polski
File
Sulich_Znaczenie_koncepcji_ekonomii_zrownowazonego_rozwoju2018.pdf 311,17 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-08-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back