Zmiany w raportowaniu VAT w 2020 roku

Magdalena Płaczek

Abstract

The aim of the article is to show changes in VAT reporting that are going to apply from April 2020 for big taxpayers and from July for all the other. The article presents a description of the currently applicable VAT declaration, Standard Audit File for Tax (SAF-T) and the SAF-T with the declaration. Tha main change is the abolition of the VAT declaration because the information it contains will be included in the new SAF-T file. In the article the following research methods are used: analysis of legal acts and literature study.
Author Magdalena Płaczek (WUE)
Magdalena Płaczek,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsChanges to VAT reporting in 2020
Pages132-137
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishJPK_VAT, VAT, podatnik, deklaracja
Keywords in EnglishSAF-T, VAT, taxpayer, declaration
Abstract in PolishCelem artykułu jest pokazanie zmian w raportowaniu podatku od towarów i usług, które będą obowiązywać dużych przedsiębiorców od kwietnia 2020 roku, a wszystkich pozostałych podatników od lipca tego samego roku. W artykule przedstawiono opis obecnie obowiązującej deklaracji VAT, jednolitego pliku kontrolnego oraz JPK_VAT z deklaracją. Główną zmianą, wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów, jest zniesienie deklaracji VAT, gdyż informacje w niej zawarte będą ujęte w pliku JPK. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę aktów prawnych oraz studium literaturowe.
Languagepl polski
File
Placzek_Zmiany_w_raportowaniu_VAT_w_2020_roku.pdf 236,08 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back