Zagrożenia i grupy ryzyka współczesnych mikrofinansów

Adriana Przybyszewska

Abstract

The purpose of the article is to present both risk groups and hazards of microfinance activities and criticism areas of this financial intermediation form. The arrangement of the article is subject to this task realization. Its first part covers: a) information related to the scale of poverty worldwide along with observations referring to this phenomenon expressed by adequate institutions dealing with these problems and b) the outline of microfinance and microcredit idea as the tool applied in counteracting poverty. The second part of the study presents the discussion about basic risks and hazards associated with microfinance activities supplemented by arguments expressed by the opponents of this form of fighting poverty and financial exclusion, as well as their consequences. The article content is based on the critical review of the subject literature and the author’s own observations while studying the problems of cultural determinants influencing activities carried out by microfinance entities.
Author Adriana Przybyszewska (EMaT / DFaA)
Adriana Przybyszewska,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsHazards and risk groups of modern microfinance
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No395
Pages286-296
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishubóstwo, mikrofinanse, mikrokredyt
Keywords in Englishpoverty, microfinance, microcredit
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie grup ryzyka i zagrożeń działalności mikrofinansowej oraz pól krytyki tej formy pośrednictwa finansowego. Realizacji tak wyznaczonego zadania podporządkowano układ artykułu. W jego pierwszej części zaprezentowano: a) informacje dotyczące skali ubóstwa na świecie wraz z uwagami dotyczącymi tego zjawiska, formułowanymi przez odpowiednie instytucje zajmujące się tą problematyką, oraz b) ukazano zarys idei mikrofinansów i mikrokredytu jako narzędzi walki ze zjawiskiem ubóstwa. Druga część opracowania obejmuje rozważania na temat podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń łączonych z aktywnością mikrofinansową, które uzupełniono argumentacją oponentów tej formy walki z ubóstwem oraz wykluczeniem finansowym i ich konsekwencjami. Treść artykułu oparto na krytycznej analizie literatury tematu i obserwacjach własnych autora zajmującego się problematyką kulturowych uwarunkowań działania podmiotów mikrofinansowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.27
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Przybyszewska_Zagrozenia_i_grupy_ryzyka_wspolczesnych.pdf 294,23 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back