Rozwój rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych

Anetta Zielińska

Abstract

Natural valuable areas have economic advantages and give opportunities to include them in the management processes, which is described as an integrated management approach. Ecological farming is a way for the development in such areas. The aim of the paper is to present the potential of ecological farming in natural valuable areas. The article diagnoses the limitations regarding the operation of natural valuable areas and outlines the issues connected with ecological farming at the researched areas. The paper analyses the statistical and normative material with regard to ecological farming
Author Anetta Zielińska (EMaT / DQaEM)
Anetta Zielińska,,
- Department of Quality and Environmental Management
Other language title versionsThe development of ecological farming in natural valuable areas.
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No409
Pages195-203
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnictwo, rolnictwo ekologiczne, obszary przyrodniczo cenne
Keywords in Englishagriculture, ecological farming, natural valuable areas
Abstract in PolishObszary przyrodniczo cenne mają walory gospodarcze i stwarzają możliwości włączenia ich w procesy gospodarowania, podejście takie określa się jako zintegrowane gospodarowanie. Rolnictwo ekologiczne jest sposobem na rozwój tychże obszarów. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału rozwoju rolnictwa ekologicznego na obszarach przyrodniczo cennych. Zdiagnozowano w nim ograniczenia odnoszące się do sposobów funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych oraz przybliżono problematykę rolnictwa ekologicznego na analizowanych obszarach. W artykule przeprowadzono analizę materiału statystycznego i normatywnego w aspekcie rolnictwa ekologicznego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.409.14
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zielinska_Rozwoj_rolnictwa_ekologicznego_na_obszarach.pdf 412,6 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back