Rachunek wielosegmentowy kosztów zmiennych jako raport wspomagający zarządzanie hotelem

Joanna Poliszuk

Abstract

The purpose of this article is to present a multi-block and multistage variable costs account as a report streamlining the functioning and making short-term decisions in hotel operations. Literature in the field of management in the hotel industry is poor compared to literature on accounting in industrial enterprises. The subject of hospitality industry is inexhaustible, therefore an attempt was made to adapt the management accounting report to the standards of this activity. Using the literature of management accounting, the essence of the variable cost account was presented. In order to better familiarize oneself with the specificity of the industry described, the history of the hotel industry and its basic problems were quoted.
Author Joanna Poliszuk (WUE)
Joanna Poliszuk,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsVariable costs statement as a hotel management report
Pages81-91
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, rachunek kosztów zmiennych, hotelarstwo, gastronomia
Keywords in Englishmanagement accounting, variable costs account, multi-block variable costs account, multistage variable costs account, variable costs, fixed costs, hospitality industry, catering industry
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie rachunku wieloblokowego i wielostopniowego kosztów zmiennych jako raportu usprawniającego funkcjonowanie i podejmowanie decyzji krótkoterminowych w działalności hotelarskiej. Literatura z zakresu zarządzania w branży hotelarskiej jest uboga w porównaniu z literaturą o tematyce rachunkowej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Tematyka hotelarstwa jest więc niewyczerpana, dlatego podjęto próbę dostosowania raportu rachunkowości zarządczej do standardów tej działalności. Wykorzystując literaturę o rachunkowości zarządczej, przedstawiono istotę rachunku kosztów zmiennych. W celu lepszego zapoznania się ze specyfiką opisywanej branży omówiono historię hotelarstwa oraz jego podstawowe problemy.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back