Nowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego w kontekście roli współczesnych controllerów

Joanna Dyczkowska

Abstract

Current tools of management reporting included in Business Intelligence (BI) solutions guarantee the existence of consistent management information system (MIS). BI solutions provide reliable and highly scalable real-time data, broad business analitics, fully centralised access control and data security. The automation of management reporting process has induced irreversible changes in the perception of management accountants’ roles. This paper underlines a potential of advanced IT solutions within management reporting and pays attention to their impact on management accountants’ tasks. In this context the paper depicts factors that determine the development of modern management reporting tools, formulates the expectations of senior managers towards BI systems, arranges the reports generated through BI systems and presents current avalaible BI reporting solutions. Finally, the paper explains how the roles of contemporary management accountants have changed due to the development of new technologies and discusses the outlooks
Author Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsModern tools of management reporting in the context of roles of contemporary management accountants
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages121-133
Keywords in Polishanalityka biznesowa, Business Intelligence, controller, kokpit menedżerski, raportowanie wewnętrzne
Keywords in Englishbusiness analitics, Business Intellingence, controller, performance dashboard, internal reporting
Abstract in PolishNowoczesne narzędzia raportowania menedżerskiego dostępne w rozwiązaniach typu Business Inteligence zapewniają spójny system informowania kierownictwa, który charakteryzuje się rzetelnością danych dostarczanych w czasie rzeczywistym, wysoką skalowalnością, szerokimi możliwościami analitycznymi oraz pełną scentralizowaną kontrolą dostępu, a także zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywania danych. Automatyzacja procesu raportowania wewnętrznego implikuje nieodwracalne zmiany w postrzeganiu roli współczesnego controllera. Celem tego opracowania jest z jednej strony ukazanie potencjału zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie raportowania zarządczego, a z drugiej – zwrócenie uwagi na konsekwencje, jakie wnoszą one w zadania controllerów. W tym kontekście w opracowaniu opisano czynniki warunkujące potrzebę rozwoju zaawansowanych narzędzi raportowania, sformułowano oczekiwania kadry menedżerskiej wobec systemów BI, dokonano klasyfikacji raportów generowanych przez systemy BI oraz przedstawiono dostępne obecnie na rynku rozwiązania BI w zakresie raportowania zarządczego, a także nakreślono, jak na tym tle kształtuje się rola współczesnych controllerów
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dyczkowska_Nowoczesne_narzedzia_raportowania_menedzerskiego_w.pdf 1,29 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back