Tlenowa biodegradacja wywaru kukurydzianego w bioreaktorze STR

Agnieszka Ryznar-Luty , Edmund Cibis , Krzysztof Lutosławski , Małgorzata Krzywonos

Abstract

Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów prowadzenia procesu na stopień oraz właściwą szybkość redukcji ładunku zanieczyszczeń wywaru kukurydzianego podczas jego okresowej biodegradacji w bioreaktorze typu STR w warunkach tlenowych. Zwiększenie szybkości obrotowej mieszadła nie wpłynęło na stopień redukcji ładunku zanieczyszczeń wywaru. Przyczyniło się natomiast do wzrostu właściwej szybkości redukcji ChZT. Im wyższe wartości przyjmowała wartość pH początkowego wywaru, tym właściwa szybkość usuwania zanieczyszczeń była większa. Stopień redukcji ChZT wywaru osiągnął wartość 73,8%.
Author Agnieszka Ryznar-Luty (EaE / IChaFT / DBE)
Agnieszka Ryznar-Luty,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Edmund Cibis (EaE / IChaFT / DBE)
Edmund Cibis,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Krzysztof Lutosławski (EaE / IChaFT / DBE)
Krzysztof Lutosławski,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Małgorzata Krzywonos (EaE / IChaFT / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocessing Engineering
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum -Biotechnologia, ISSN 1644-065X, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol17 (2)
Pages35-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwywar gorzelniczy, Bacillus, proces okresowy, bioreaktor STR
DOIDOI:10.30825/5.biot.56.2018.17.2
URL http://www.acta.media.pl/pl/action/getfull.php?id=5571
Languagepl polski
File
Ryznar_Luty_Cibis_Lutoslawski_Krzywonos_Tlenowa_Biodegeneracja_Wywaru_Kukurydzianego.pdf 416,24 KB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-08-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back