Przedsiębiorczość studentów – przegląd wyników badań

Natalia Pandel

Abstract

Wizjonerskie pomysły przedsiębiorczych osób zmieniają naszą rzeczywistość przyczyniając się nie tylko do wzrostu ekonomicznego, lecz również do postępu technicznego. Dlatego tak ważna jest obecność przedsiębiorców w społeczeństwie i zachęcanie ich do działania. Przedsiębiorczość danej jednostki to wypadkowa genów, wrodzonych predyspozycji, lecz również kształtuje się w toku edukacji oraz interakcji z otoczeniem. Zatem na ilość oraz skalę podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych wpływ mają między innymi szkoły, w tym uczelnie. Istnieją liczne przykłady spektakularnych sukcesów biznesowych osób młodych. Młodość to ważny okres w życiu człowieka i wiąże się z reguły z największą kreatywnością, produktywnością, skłonnością do ryzyka i odwagą graniczącą nieraz z brawurą. Tworzenie przełomowych produktów zmieniających status quo wymaga jednak niebywałej śmiałości. Warto wspierać aktywność biznesową młodych osób ze względu na ich potencjał twórczy. Studenci są osobami o braku lub niewielkim doświadczeniu zawodowym, co z jednej strony może sprzyjać eksperymentowaniu, odważnym decyzjom, tworzeniu nowych technologii. Z drugiej jednak strony może ograniczać rozwój takich przedsięwzięć i wpływać na niską wiarygodność studenckich firm. Przedsiębiorczość studentów powinna być przedmiotem badań naukowych, chociaż dotychczas w Polsce nie poświęcono temu zjawisku zbyt wiele uwagi. Zmienia się to jednak wraz z upowszechnianiem koncepcji Uniwersytetu Trzeciej Generacji, która zakłada m.in. kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Celem artykułu jest analiza wyników badań dotyczących przedsiębiorczości studentów. Dokonano przeglądu rezultatów badań naukowych podejmowanych przez kilku autorów oraz wyników prezentowanych w raportach dotyczących przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości akademickiej z ostatnich dziesięciu lat. W artykule poruszono takie zagadnienia jak specyfika oraz istota przedsiębiorczości studenckiej, skłonność studentów do zakładania własnej firmy, odsetek studentów prowadzących własną działalność gospodarczą, motywacje do zakładania własnej firmy, zalety oraz wady prowadzenia firmy w młodym wieku. Porównano przedsiębiorczość studentów z populacją dorosłych Polaków oraz ze studentami z innych państw. Sytuacja młodych osób na rynku pracy nie jest dobra, co przejawia się w trudności w znalezieniu pracy, wykonywaniu zadań poniżej kompetencji oraz aspiracji, pracy niedopasowanej do profilu wykształcenia. Aktywność biznesowa studentów oraz absolwentów może istotnie przyczynić się do ograniczenia tych zjawisk i dodatkowo stworzyć nowe miejsca pracy dla innych osób. Ponadto jest ważną alternatywną ścieżką kariery zawodowej. Niezależność, możliwość większego zysku oraz samorealizacji stanowią najczęściej wskazywane przyczyny chęci prowadzenia własnej firmy przez studentów. Zniechęca ich jednak duże ryzyko, stres oraz ograniczenie czasu wolnego. Deklarowana skłonność młodych Polaków do zakładania firm jest stosunkowo wysoka, ale obserwuje się dużą dysproporcję między deklaracjami a faktycznym działaniem. Liczbę studentów stacjonarnych prowadzących działalność gospodarczą można oszacować na poziomie 15-30 tysięcy osób.
Author Natalia Pandel (WUE)
Natalia Pandel,,
- Wrocław University of Economics
Pages221-226
Publication size in sheets0.5
Book Piech Krzysztof (eds.): Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 13 [Dokument elektroniczny], 2018, Creativetime, ISBN 9788363058838, 297 p.
Piech_ZAGADNIENIA_AKTUALNIE_PORUSZANE_PRZEZ_MLODYCH.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, przedsiębiorczość studentów
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back