Business Intelligence w zarządzaniu procesowym w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie gminy

Krzysztof Hauke

Abstract

Regardless of the organization we are dealing with, the most important element in the decisionmaking process is information. The municipality as a unit of local government, in order to achieve a stakeholder objective, must process the information. Due to the ever-increasing collection of information that has a significant impact on decision making, municipalities must use IT solutions. Business Intelligence (BI) in municipalities can help to make decisions in a timely manner in line with stakeholder expectations. The purpose of the discussion is to try to identify new possibilities for data processing for the municipalities. Business has for many years experienced the benefits of BI systems. A BI concept will be developed that will allow efficient data processing to meet the needs of the stakeholders of the community (including inhabitants, businesses, public benefit organizations)
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Journal seriesStudia Informatica Pomerania, [Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński], ISSN 0867-1753, e-ISSN 2300-410X, [2451-0424, 1640-6818], (B 7 pkt)
Issue year2017
No1(43)
Pages35-48
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishBusiness Intelligence, zarządzanie procesowe, jednostka samorządu terytorialnego, gmina
Keywords in EnglishBusiness Intelligence, process management, local government unit, community
Abstract in PolishNiezależnie od organizacji z jaką mamy do czynienia, najważniejszym elementem w procesie podejmowania decyzji ma informacja. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, chcąc realizować cel ukierunkowany na interesariuszy musi przetwarzać informacje. Z racji coraz to większych zbiorów danych, które mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji, gminy muszą stosować rozwiązania informatyczne. Business Intelligence (BI) w gminach może przyczynić się do podejmowania decyzji w czasie zgodnym z oczekiwaniami interesariuszy. Celem rozważań jest próba wskazania gminom nowych możliwości przetwarzania danych. Biznes już od wielu lat doświadcza korzyści płynących z systemów BI. Zostanie określona koncepcja BI, która pozwoli na efektywne przetwarzanie danych w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy gminy (między innymi: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pożytku publicznego).
DOIDOI:10.18276/si.2017.43-04
URL https://wnus.edu.pl/si/pl/issue/694/article/10963/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 22-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back