Współpraca transgraniczna samorządu terytorialnego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013

Aneta Mędza

Abstract

The municipality as the basic unit of local self - government fulfills a particularly important role in socio - economic development of its territory. Obtained funding from the European Union support the implementation of its tasks. The aim of this art icle is a analyze of use EU funds in Poland – Saxony Terr i torial Cooperation Operational Programme 2007 – 2013 by the local go v ernments.
Author Aneta Mędza (EMaT)
Aneta Mędza,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No33(3)
Pages213-226
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polisheuropejska współpraca terytorialna, samorząd terytor ialny, pogranicze dolnośląsko - saksońskie
Keywords in EnglishEuropean Territorial Cooperation, Local Governments, the bo r der of Lower Silesia – Saxony
Abstract in PolishGmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego spełnia szczególnie ważną rolę w rozwoju społeczno - gospodarczym swojego teryt o- rium. P ozyskiwane środki finansowe z Unii Europejskiej wspierają realiz a- cję jej zadań. Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków pomoc o- wych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgr a niczej Polska – Saksonia 2007 - 2013 przez samorz ądy gminne.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-33.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back