Eksploracja danych transakcyjnych sklepu internetowego

Maciej Pondel , Jerzy Korczak

Abstract

With the ever-growing e-Commerce market, online shop owners and Omnichannel merchants need to find a competitive advantages not only at the lowest prices of services and products but also in other areas. In-depth knowledge of the needs and habits of customers and their purchase preferences will help to deliver a tailor-made offers. This enables to increase customer loyalty, which ultimately will have a positive impact on the profitability of our trading activities. Data exploration is a process by which we can better understand our customers. This paper focuses on the problems we can solve using Data Mining mechanisms. It shows the methodology adopted in the RTOM project and it shows examples of processes in Orange software and Hadoop platform using the Spark engine and the MLlib library
Author Maciej Pondel (MISaF / IBI / DBIiM)
Maciej Pondel,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Jerzy Korczak (MISaF / IBI / DIT)
Jerzy Korczak,,
- Department of Information Technologies
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2017
No26
Pages132-145
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polisheksploracja danych, Hadoop, MLlib, Orange, reguły asocjacyjne, Spark
Keywords in Englishassociation rules, data exploration, Hadoop, MLlib, Orange platform, Spark
Abstract in PolishPrzy stale rozwijającym się rynku handlu elektronicznego właściciele skle-pów internetowych oraz podmioty prowadzące działalność handlową w modelu Omni-channel muszą szukać przewag konkurencyjnych nie tylko w najniższej cenie oferowa-nych usług i produktów, ale również w innych obszarach. Dogłębne poznanie potrzeb i przyzwyczajeń klientów oraz ich preferencji zakupowych pomaga w dostarczeniu oferty dopasowanej do potrzeb klienta. Dzięki temu można zwiększyć lojalność klientów, co do-celowo wpłynie pozytywnie na rentowność prowadzonych działań handlowych. Eksplo-racja danych jest procesem, przy pomocy którego można lepiej poznać swoich klientów. Artykuł ten skupia się na problemach, jakie można rozwiązać przy użyciu mechanizmów eksploracji danych. Prezentuje metodykę przyjętą w projekcie RTOM1 oraz pokazuje przykłady procesów przeprowadzonych w narzędziu Orange i w systemie Hadoop przy użyciu silnika Spark i biblioteki MLlib
DOIDOI:10.17512/znpcz.2017.2.12
URL http://www.zim.pcz.pl/znwz/files/z26/12.pdf
Languagepl polski
File
Pondel_Korczak_ Eksploracja_ danych_ transakcyjnych_ sklepu_ internetowego2017.pdf 1,35 MB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back