Zrównoważony rozwój w skali lokalnej

Milena Kowalska , Bartosz Stawski

Abstract

Sustainable development is one of the concepts, which is a response to problems related to the economic crisis, which emphasized the civilization and income social stratification, the limited access to raw material,the energy and ecological crisis, as well as the growth of the world's population. Implementation of the idea of sustainable development requires appropriate tools. Local government as the smallest unit of government has instruments that contribute to the promotion of the concept of sustainable development. The aim of the study is to analyze the role of local government in implementing and promoting sustainable development. Local government, realizing its own and commissioned tasks, has financial and organizational capabilities to spread the idea of sustainable development. Due to legal, but also cultural and social means, it plays an important role in implementing this concept. At the same time, sustainable development can be an instrument for the support of the local government development. The use of local development means, in accordance with the concept of sustainable development, generally improves the quality of life of present and future generations - which is the importantgoal of sustainable development and the activities of local governments
Author Milena Kowalska (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Milena Kowalska,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
, Bartosz Stawski (WUE)
Bartosz Stawski,,
- Wrocław University of Economics
Pages149-158
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 9788394531157, 328 p.
Nauka_badania_i_doniesienia_naukowe2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, samorząd lokalny, zadania własne samorządów
Keywords in Englishsustainable development, local government, localgovernment's tasks
Abstract in PolishZrównoważony rozwój jest jedną z koncepcji będących odpowiedzią na problemy związane z kryzysem gospodarczym, który uwypuklił cywilizacyjne i dochodowe rozwarstwienie społeczne, kryzysem surowcowoenergetycznego, ekologicznym oraz wzrostem ludności świata. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju wymaga odpowiednich narzędzi. Samorząd lokalny, jako najmniejsza jednostka jednocześnie będąca organizatorem życia społecznego dysponuje instrumentami, które przyczyniają się do promocji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania jest analiza roli samorządu lokalnego we wdrażaniu oraz propagowaniu zrównoważonego rozwoju. Samorząd lokalny realizując zadania własne oraz zlecone ma możliwości finansowe i organizacyjne szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. Ze względu na uwarunkowania prawne, ale także kulturowo-społeczne pełni on ważną funkcję we wdrażaniu tej koncepcji. Jednocześnie zrównoważony rozwój może być instrumentem rozwoju samorządu lokalnego. Korzystanie zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju z czynników rozwoju lokalnego umożliwia ogólną poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń, która jest jednym z celów zarówno wdrażania zrównoważonego rozwoju jak i działalności samorządów lokalnych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back