Miejsce kultury w budowie społeczeństwa dobrobytu

Grażyna Światowy , Krzysztof Kuźniak

Abstract

In the article, the authors raise the issue of building public welfare and are wondering what role it should play in this process. Therefore, they ask the question whether it is possible to build a society of prosperity without paying a special attention to the area of the development of an intellectual and emotional society. They submitted their opinion which points to the important role of activities of cultural institutions in the process of building a society of prosperity. The issue is therefore how the cultural market, together with the characteristics of the entities offering products and services, operates
Author Grażyna Światowy (ES / IM / DMR)
Grażyna Światowy,,
- Department of Marketing Research
, Krzysztof Kuźniak
Krzysztof Kuźniak,,
-
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
No4/1 (369)
Pages425-434
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobrobyt, społeczeństwo dobrobytu, jakość życia, kultura, kultura społeczna, oferta kultury, instytucje kultury, podmioty rynku kultury
Keywords in Englishwell-being, affluent society, quality of life, culture, social culture, cultural institutions, cultural market
Abstract in PolishW artykule poruszono problematykę budowania społeczeństwa dobrobytu oraz zastanawiano się jakie miejsce powinna w tym procesie pełnić kultura. W związku z tym zadano pytanie, czy możliwe jest zbudowanie społeczeństwa dobrobytu bez zwrócenia szczególnej uwagi na obszar rozwój intelektualnego oraz emocjonalnego społeczeństwa. Przedstawiono swoją opinię, która wskazuje na istotną rolę działalności instytucji kultury w procesie budowania społeczeństwa dobrobytu. Przedmiotem rozważań jest zatem sposób funkcjonowania rynku kultury wraz z charakterystyką podmiotów oferujących produkty i usługi kultury
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back