ICT a innowacje marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych

Andrzej Rapacz , Daria Jaremen

Abstract

The aim of this article is to identify the importance of information and communication technologies (ICT) in innovative activities in the field of marketing in tourism enterprises. The Authors explain the concept of marketing innovations and adopt  for the purposes of the research problem  a broad definition of innovation, as any change for the better in the area of product, promotion, distribution, pricing, marketing research and marketing organization. They also define category of ICT. The results of studies conducted in the form of structured interviews in tourism enterprises in Karpacz and Szklarska Poręba confirmed the significance of e-technology in marketing innovations, especially in the field of promotion and distribution.
Author Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Daria Jaremen (EMaT / DMaTM)
Daria Jaremen,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (B 10 pkt)
Issue year2015
No2 (CD nr 2)
Pages1346-1354
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w działal-ności innowacyjnej w zakresie marketingu w przedsiębiorstwach turystycznych. Wyjaśniono w nim pojęcie innowacji marketingowych i przyjęto na potrzeby rozwiązania problemu badawczego szeroką definicję in-nowacji, jako każdą zmianę na lepsze w obszarze produktu, promocji, dystrybucji, cen, badań marketingo-wych i organizacji marketingu. Zdefiniowano również kategorię ICT. Wyniki badań przeprowadzonych w formie wywiadów skategoryzowanych w firmach turystycznych działających w Karpaczu i Szklarskiej Po-rębie potwierdziły istotne znaczenie e-technologii w innowacjach marketingowych, zwłaszcza w dziedzinie promocji i dystrybucji.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 0.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back